ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Odvolání proti nepřijetí

Vyhlášení přijímacího řízení do 1. ročníků pro školní rok 2019/2020

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020

Přihlášky ke studiu