ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Nové vybavení pro Kateřinky

Nové vybavení pro Kateřinky

Informace o projektu viz  příloha.

Další aktivity

Nadcházející akce

22.1.-23.1.Přehlídka řemesel - Řemeslo je COOL v OC LBC
28.1.Pedagogická rada za 1. pololetí
30.1.Vydání vysvědčení (výpisů) za 1. pololetí
31.1.Pololetní prázdniny
6.2.Den otevřených dveří
10.2.-14.2.Zimní výcvikový kurz třídy Z3
13.2.Den otevřených dveří
15.2.Den otevřených dveří
17.2.-21.2.Lyžařský kurz třídy 1.P
17.2.-21.2.Klauzurní práce třídy MN3
Další akce >>>