ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI
STUDIJNÍ OBOR

Design interiéru

STUDIJNÍ OBOR

Propagace a reklama

STUDIJNÍ OBOR

Fashion design

STUDIJNÍ OBOR

Truhlář

STUDIJNÍ OBOR

Čalouník

STUDIJNÍ OBOR

ZÁCHRANÁŘ

Aktuálně

Škola doporučená zaměstnavateli

Mezi 10 nejlepšími školami Libereckého kraje je podle zaměstnavatelů Škola Kateřinky!

Základní informace

Školní rok 2019/2020

Ve školním areálu v Kateřinkách se nacházejí tři školy. Od 1.9. 2018 oficiálně měníme svá jména. Nově budou školy vystupovat pod následujícími jmény, které mnohem lépe popisují obory, které na nich vyučujeme.

Ostatní zůstává zachováno,

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

Jídelníček

Nadcházející akce

22.1.-23.1.Přehlídka řemesel - Řemeslo je COOL v OC LBC
28.1.Pedagogická rada za 1. pololetí
30.1.Vydání vysvědčení (výpisů) za 1. pololetí
31.1.Pololetní prázdniny
6.2.Den otevřených dveří
10.2.-14.2.Zimní výcvikový kurz třídy Z3
13.2.Den otevřených dveří
15.2.Den otevřených dveří
17.2.-21.2.Lyžařský kurz třídy 1.P
17.2.-21.2.Klauzurní práce třídy MN3
Další akce >>>