ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI
STUDIJNÍ OBOR

Propagace a reklama

STUDIJNÍ OBOR

Design interiéru

STUDIJNÍ OBOR

Čalouník

STUDIJNÍ OBOR

ZÁCHRANÁŘ

STUDIJNÍ OBOR

Fashion design

STUDIJNÍ OBOR

Truhlář

Aktuální informace

Průběžně sledujte aktuality na našem webu!

Aktuální informace k průběhu výuky v červnu 2020 

Čestné prohlášení


o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Čestné prohlášení 

Informace o přijímacích zkouškách do maturitních oborů

Oprava testů fyzické zdatnosti dívek u oboru Bezpečnostně právní činnost - Záchranářství.
Omlouváme se za chybu ve fyzických testech zdatnosti děvčat: správně má být uveden „šplh na tyči“
Za chybu se ještě jednou všem omlouváme!

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

Více v příloze 

Podrobné pokyny a informace k ubytování na DM od 10. května 2020 do odvolání

Ubytování žáků posledních ročníků na DM bude probíhat v době přetrvávání pandemie COVID 19. Z tohoto důvodu musí být dodržena všechna níže uvedená epidemiologická opatření.


Více informací v příloze 

Zahájení přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky 11. května 2020

Vážení rodiče a žáci posledních ročníků,
s potěšením Vám sděluji, že od 11. května 2020 bude zahájena intenzivní příprava žáků posledních ročníků na vykonání maturitní nebo závěrečné zkoušky.
Podrobné pokyny a informace naleznete  zde. Rozpisy jednotlivých konzultací naleznete  zde.


Doporučuji všem našim žákům maturitních i nematuritních oborů, kteří chtějí úspěšně složit závěrečnou nebo maturitní zkoušku, aby se ve vlastním zájmu zúčastnili cílené přípravy na tuto první velkou životní zkoušku.V Liberci 5. května 2020

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

MATURITNÍ PRAKTICKÁ ZKOUŠKA

náhradní zůsob její konání a hodnocení


Vážné upozornění žákům

 Vážné upozornění žákům, kteří se nedostatečně zapojují do distančního vzdělávání


LETNÍ KURZ ODÍVÁNÍ A MÓDY

Pro budoucí žáky 8. a 9. tříd

Škola doporučená zaměstnavateli

Mezi 10 nejlepšími školami Libereckého kraje je podle zaměstnavatelů Škola Kateřinky!

Základní informace

Školní rok 2019/2020

Ve školním areálu v Kateřinkách se nacházejí tři školy. Od 1.9. 2018 oficiálně měníme svá jména. Nově budou školy vystupovat pod následujícími jmény, které mnohem lépe popisují obory, které na nich vyučujeme.

Ostatní zůstává zachováno,

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

Jídelníček

Nadcházející akce

1.6.-4.6. Závěrečné zkoušky učebních oborů SŠ Kateřinky (písemná a praktická část)
3.6.Školní přijímací zkouška (obor Záchranář) - 1. termín
4.6.-5.6.Praktická část maturitní zk. - Z4 / Zdravověda a první pomoc
5.6.Praktická část maturitní zk. - Z4 / Sebeobrana
5.6.Školní přijímací zkouška (obor Záchranář) - 2. termín
8.6. Jednotná přijímací zkouška
9.6.-12.6.Ústní část maturitních zkoušek - 4.P, MN4
15.6.-18.6.Ústní část maturitních zkoušek - Z4
15.6.Závěrečná zkouška třídy 3.AR - ústní část
15.6.Závěrečná zkouška třídy 3.TSC - ústní část
Další akce >>>