ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI
STUDIJNÍ OBOR

Propagace a reklama

STUDIJNÍ OBOR

ZÁCHRANÁŘ

STUDIJNÍ OBOR

Čalouník

STUDIJNÍ OBOR

Fashion design

STUDIJNÍ OBOR

Design interiéru

STUDIJNÍ OBOR

Truhlář

Aktuální informace z 27. března 2020

Průběžně sledujte aktuality na našem webu!

1. Přijímací řízení do tříletých oborů zakončených výučním listem

  • Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství (Truhlář)
  • Truhlář pro nábytkové a stavební truhlářství plus (Truhlář plus)
  • Čalouník
  • Propagace a reklama (Aranžér)

Probíhá standardní způsobem - do 3. dubna 2020 odešleme všem přihlášeným žákům, resp. zákonným zástupcům, podrobné informace o průběhu přijímacího řízení.

22. dubna 2020 zveřejníme na našich webových stránkách www.skolakaterinky.cz seznam přijatých žáků a následně pošleme sdělení o výsledcích přijímacího řízení všem ostatním žákům.


2. Přijímací řízení do maturitních oborů

  • Čtyřletý obor Bezpečnostně právní činnost (Záchranářství a bezpečnost obyvatel)
  • Dvouletý nástavbový obor Nábytkářská výroba
  • Dvouletý nástavbový obor Propagace

Pozvánky k přijímacím zkouškám můžeme poslat přihlášeným žákům teprve až CERMAT vygeneruje termín Jednotné přijímací zkoušky (JPZ). To je však možné až bude opět zahájena školní docházka a bude možné termín JPZ stanovit. Bezprostředně potom Vám pošleme pozvánku s podrobnými informacemi. JPZ a fyzické testy zdatnosti se budou konat v jednom dni.


V případě jakýchkoliv dotazů a nejasností mne kontaktujete.

Chraňte své zdraví, buďte opatrní a striktně dodržujte pokyny k ochraně před šířením nákazy COVID 19!


V Liberci 27. března 2020


Mgr. Václav Tichý
ředitel školy
tel. 723 255 622
vaclav.tichy@skolakaterinky.cz

Škola doporučená zaměstnavateli

Mezi 10 nejlepšími školami Libereckého kraje je podle zaměstnavatelů Škola Kateřinky!

Základní informace

Školní rok 2019/2020

Ve školním areálu v Kateřinkách se nacházejí tři školy. Od 1.9. 2018 oficiálně měníme svá jména. Nově budou školy vystupovat pod následujícími jmény, které mnohem lépe popisují obory, které na nich vyučujeme.

Ostatní zůstává zachováno,

Mgr. Václav Tichý
ředitel školy

Jídelníček

Nadcházející akce

30.3.-17.4.Praktická část mat. zk. pro třídu MN4 !!! ODLOŽENO - TERMÍN UPŘESNÍME !!!
4.4.-18.4.'Kurz přežití' v Lotyšsku - projekt Erasmus+ !!! ODLOŽENO - TERMÍN UPŘESNÍME !!!
8.4. Maturitní zkouška - písemná práce - !!! ZRUŠENO !!!
9.4.-13.4.Velikonoční volno
21.4.Pedagogická rada za 3. čtvrtletí
21.4.Třídní schůzky Střední školy Kateřinky - Liberec !!! ZRUŠENO !!!
23.4.Třídní schůzky SŠDI a SŠOD !!! ZRUŠENO !!!
28.4.Pedagogická rada pro maturitní ročníky za 2. pol.
30.4. Maturitní zkouška - písemná práce - !!! ZRUŠENO !!!
1.5.Státní svátek
Další akce >>>