Po oborech

Žáci, kteří se v Kateřinkách připravují pro své další povolání, dosahují řady úspěchů v různých soutěžích a při prezentaci výsledků své práce. Máte možnost se s jejich úspěchy seznámit po jednotlivých oborech.

Další informace jsou také v položce AKTUÁLNĚ/život školy (__)

Aranžér     informace o výsledcích (__)

Čalouník    informace o výsledcích (__)

Truhlář      informace o výsledcích (__)

Záchranář            informace o výsledcích (__)

Design interiéru   informace o výsledcích (__)

Fashion design     informace o výsledcích (__)

Zpracovávám...