„Zlatí“ záchranáři!!!

„Zlatí“ záchranáři -

Dne 7. června 2017 se v Holešově konala celorepubliková soutěž studentských prací v oboru Bezpečnostně právní činnost. Pořádající školou byla Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově. Každá škola mohla vyslat do finále 3 soutěžní práce. Studenti své práce prezentovali a obhajovali před odbornou porotou. Obrovským úspěchem jsou dvě první místa pro naši školu!!! Nejvíce porotu zaujaly práce Michaela Šrytra (Z3) na téma Mezinárodní terorismus a Terezy Vondrkové (Z3) na téma Transplantační zákon. Velmi kvalitní výkon podal i Dominik Koudela (Z3), jehož práci na téma Kriminalistická pyrotechnická expertíza pochvalně komentovali porotci i soupeři. Naši studenti navázali na skvělé výsledky z minulých let a rozšířili tak každoroční úrodu zlatých medailí. M. Šrytr a T. Vondrková si zlato odváželi z Holešova i v loňském roce.

Zpracovávám...