Výsledky přijímacího řízení

Průběžné výsledky SŠTDN 18 (__)

 

Maturitní obory - 2018/2019

Podle §62, odst. 5), zákona 561/2004 Sb. v platném znění může ředitel školy zveřejnit seznam přijatých žáků nejdříve 5. února 2018, což pro žáky může znamenat měsíc čekání ve stresu na výsledek talentové zkoušky. Zájemcům vyjdeme vstříc a 8. ledna zašleme všem žákům dopis, ve kterém budou podrobné informace, jak postupovat v procesu přijímacího řízení včetně možnosti využití výhodných benefitů.

Informace obdržíte na telefonním čísle 482 360 661, 773 838 473


Další informace o přijímacím řízení:

Zápisový lístek (__)

 

Výsledky talentové zkoušky:

Obor Architektira a design interiéru - ke stažení zde (__)

Obor Fashion design - ke stažení zde (__)

Zpracovávám...