JA Firma

Společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. se zapojením partnera Junior Achievement, o.p.s.získala dotaci na realizaci projektu:„Rozvoj podnikavosti formou učňovských minipodniků“

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/54.0060
 
Projekt je spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu a z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a bude probíhat v období 30.9.2014 – 31.7.2015.

 Hlavním cílem je prostřednictvím založení učňovských minipodniků podpořit rozvoj klíčových kompetencí žáků učňovských oborů, jejich aktivitu, motivaci a podnikavost vedoucí k vyšší míře uplatnitelnosti na trhu práce. 

Cíl bude naplněn formou:
- podpory vzniku 15 učňovských minipodniků v devíti zapojených školách se zapojením minimálně 111 žáků.
- poskytnutí odborné a materiální podpory škole, pedagogům a žákům vedoucí k eliminace překážek pro prvotní odzkoušení na školách při realizaci učňovských minipodniků
- proškolení 29 pedagogů k podpoře podnikavosti žáků a vedení učňovských minipodniků,
- technická podpora dle požadavků škol formou pronájmu zařízení, drobného materiálu, proplacení práce pedagogů (DPP), cestovné,
- rozšíření podnikatelského „ducha“ prezentací minipodniků na veletrhu a soutěži učňovských minipodniků 

Cílem je také vytvořit vazbu na komerční sféru, na zaměstnavatele, kteří přiblíží prostřednictvím workshopů a koučovacích setkání s pedagogy a žáky reálné příležitosti jejich minifirem na skutečném trhu, upozorní na nedostatky jejich záměru a pomohou s vyladěním produktu na potřebnou profesionální úroveň.

Cílem je také v rámci pomůcek vytvořit SW aplikaci, která bude motivační formou pomáhat žákům s tvorbou vlastního byznys plánu, řízením minipodniku, finančním řízením a eliminací chyb z neznalosti. Pomůže jednoduše sestavit organizační strukturu a tým, který půjde celý školní rok za společným cílem: realizovat vytvoření produktu (výrobku nebo služby), který budou mít své zákazníky. Na závěr projektu se na konferenci pro zapojené i ostatní školy budou prezentovat výsledky činnosti minipodniků jako inspirace pro další žáky.

Cílovou skupinou jsou žáci a pedagogové z devíti škol po celé České republice, kteří působí v oborech vzdělávání kategorie H a E. Jedná se o učňovské obory. Do projektu bude zapojeno min. 111 žáků a
29 pedagogů ze škol působících v těchto městech: Brno, Sokolnice, Liberec, Plzeň, Příbram, Ústí nad Orlicí, Krnov a Opava a Hranice na Moravě.

                    

Příjemcem projektu je společnost PROFIMA EFFECTIVE, s.r.o. ze Zlína, která vznikla v roce 1999 a po dobu své působnosti na trhu se věnuje poradenství a vzdělávání v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Partnerem projektu je společnost Junior Achievement, o.p.s. (JA), která je nejstarší a nejrozsáhlejší vzdělávací neziskovou organizací na světě. Vznikla již v roce 1919 v USA, dnes působí ve více než 120-ti zemích světa. Junior Achivement je významným představitelem práce se studenty v oblasti podpory podnikavosti a podnikání ve světě i v ČR. Do jejich programů se každoročně zapojí na 10 mil. dětí a studentů ve věku od 6-ti do 22-ti let. Česká kancelář byla založena v roce 1992 panem Tomášem Baťou.

Zpracovávám...