Pro uchazeče

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

Je možné se podívat nebo si stáhnout následující dokumenty ve formátu PDF:

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení do SOU nábytkářského a SOŠ (__)

Přihláška (__)

 

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

Je možné se podívat nebo si stáhnout následující dokument ve formátu PDF:

Kritéria přijímacího řízení SOU N a SOŠ (__)

 

10 důvodů, proč si vybrat obor Záchranářství a bezpečnost obyvatel

  1. Optimální materiální i personální podmínky naší školy jsou zárukou kvalitního vzdělávání a vytváří vysoké předpoklady pro dobré uplatnění v praxi
  2. Teorie je úzce spjatá s praxí; všichni učitelé odborných předmětů pracují nebo dlouhodobě pracovali v bezpečnostních složkách nebo záchranných sborech. 
  3. Žáci mají povinně 2 cizí jazyky – angličtinu a němčinu. Získají rozsáhlé vědomosti v oblasti práva, kriminologie a kriminalistiky, krizového řízení, mimořádných událostí i ochrany obyvatelstva.   
  4. Součástí studia je i vysoký počet výcvikových kurzů v 1. až 4. ročníku viz „Kurzy“
  5. Žáci mohou v naší vlastní Autoškole získat najednou řidičské oprávnění AM, A1, A (do 25 kW), A (nad 25 kW), B, B+E, C, C+E ještě před dovršením 18 let.
  6. V průběhu studia mohou žáci získat průkaz plavčíka, zbrojní průkaz, certifikát pro potápění s přístrojem ve všech mořích světa
  7. Žáci se naučí sebeobraně a bojovým sportům, horolezectví, střelbě. Získají kondici, fyzickou i psychickou odolnost, naučí se zásadám pobytu v přírodě a přežití za nepříznivých povětrnostních podmínek. Naučí se anatomii a fyziologii člověka, poskytovat první pomoc při všech úrazech a stavech ohrožujících život. 
  8. Škola, tělocvična, posilovna, hřiště, internát a školní kuchyň s jídelnou jsou v jednom uceleném areálu na okraji Liberce
  9. Dobré uplatnění v praxi. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto směru na vysokých školách v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, nebo mohou pracovat v integrovaném záchranném systému, bezpečnostních složkách a záchranných sborech (např. v Policii ČR, Hasičském záchranném sboru, Městské policii Armádě ČR, bezpečnostních agenturách, Horské službě, Vodní záchranné službě apod.).
  10. Obdobné zaměření vzdělávání není na žádné jiné škole v České republice.

Podívejte se na Učební plán Záchranář (__Autoškola (__)

 

Zpracovávám...