Maturitní zkouška

2017/2018

základní obecné informace - www.novamaturita.cz

 

Rozpis termínů maturitní zkoušky 2017/2018:

písemná část ke stažení zde - po zveřejnění Cermatem

ústní čás  ke stažení zde - v dubnu 2018

 

Vyhlášení zkušebních předmětů:

Zkušební předměty společné a profilové části Mzk (__)

večerní studium Zkušební předměty společné a profilové části Mzk (__)

 

Zkušební maturitní komise

 

 

Společná část maturitní zkoušky - témata pro ústní část a didaktický test:

Český jazyk a literatura kánon literatury (__)

 Matematika (__)
                                    

  

Profilová část maturitní zkoušky - témata pro ústní a praktickou část - povinné předměty

Právo (__)

Bezpečnostní činnosti (__)Kriminalistika (__)

Zdravověda a první pomoc (__)

večerní studium - Chemie (__)

 

nepovinné předměty

Sebeobrana (__)

 

Dokumenty

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou – ke stažení zde (__)

 

Zpracovávám...