Pro žáky

Termíny: jarní období

ke stažení zde (__)

Výsledky ZUZ 2017/2018

 

 

OKRUHY OTÁZEK

K ZUZ

 Otázky ze světa práce (__)

 

Ke stažení zde : Truhlář - nábytkové a stavební třuhlářství (__)

 

 

1.     Dřevo jako surovina – význam lesa pro člověka, význam dřeva v nár. hospodářství, dřeviny a jejich rozdělení výživa stromu, fotosyntéza, transpirační proudy

2.      Makroskopická stavba dřeva – charakteristika jednotlivých částí stromu, kůra, dřevo bělové, vyzrálé a jádrové, dřeň, pryskyřičné kanálky, póry, dreň. paprsky, směry a řezy kmenem, makroskopické znaky jednotlivých dřevin

3.      Mikroskopická stavba dřeva – rostlinná buňka, druhy pletiv, základní stavební prvky jehličnatých a listnatých dřevin

4.      Submikroskopická stavba buněčné stěny, chemická stavba dřeva, celulóza, hemicelulóza, lignin, průvodní látky

5.      Fyzikální vlastnosti dřeva – barva, kresba, lesk, vůně, hustota, hustota dřevní substance, tepelná, zvuková a elektrická vodivost; mechanické vlastnosti dřeva – tvrdost, pružnost, ohebnost, štípatelnost, pevnost v tlaku a tahu

6.      Vztah vody a dřeva – vlhkost dřeva, zjišťování vlhkosti, navlhavost a nasákavost, stav vlhkostní rovnováhy, bod nasycených vláken, bobtnání a sesýchání dřeva v jednotlivých anatomických směrech, vlhkost dřeva pro nábytkářství a staveb. truhl. Výrobu

7.      Vady a škůdci dřeva – vady přirozené – křivost, sbíhavost, kořen. náběhy, praskliny, suky, točitost apod., vady umělé – křivý řez, nedořez apod., dřevokazné houby a hmyz

8.      Výrobky dřevařské prvovýroby – řezivo, rozdělení na deskové, hraněné a polohraněné, dýhy, rozdělení dle zp. výroby a použití, způsob ukládání do svazků a značení svazků, překližované a aglomerované desky, rozdělení, charakteristika, použití v nábytkářství

9.      Lepidla – rozdělení podle původu, teploty vytvrzování, termoplasty, termosety, teorie lepení, složky lepících směsí

10.  Přírodní a syntetická lepidla – rozdělení, základní charakteristické vlastnosti, použití v nábytkářství

11.  Brusné prostředky – přírodní a syntetické, formy brus. prostředků, nosné materiály, brusné pomůcky a nástroje, požadavky na brusné prostředky

12.  Ochrana dřeva – ochrana proti živočišným a rostlinným škůdcům, proti ohni, druhy ochranných látek

13.  Materiály pro povrchovou úpravu – obecné rozdělení a označení, tmely a plniče pórů, mořidla a bělící prostředky, leštící prostředky

14.  Nátěrové hmoty – rozdělení a značení, složky NH, způsoby vytvrzování, vlastnosti

15.  Doprava v dřevozpracujících závodech – kolejová, bezkolejová, dopravníky a jejich použití, příklady

16.  Sušárny na dřevo – rozdělení, charakteristika komorové a tunelové sušárny, měřící a kontrolní přístroje, sušící režimy, postup při sušení v komorové sušárně, vlhkostní a sušící vzorky, absolutní a relativní vlhkost vzduchu

17.  Hypotermická úprava dřeva – plastifikace dřeva před výrobou dýh, ohýbáním, ochrana dřeva, impregnace hloubková a povrchová

18.  Výroba dýh, překližek, laťovek, DTD, DVD, spárovek a nekonečného vlysu – vlastnosti, postup výroby, použití

19.  Lepení dřeva – teorie lepení, podmínky lepení, příprava lepící směsi, nanášení lepidel, výroba sesazenek, druhy sesazenek, princip lisování ve víceetážovém a taktovém lisu, základní lisovací parametry, pravidlo symetrie při lisování

20.  Olepování bočních ploch – ruční a strojové olepování bočních ploch, druhy lepidel, postup při strojním olepování, speciální úpravy – postforming a softforming

 

 

21. Obrábění třískové a beztřískové – přehled způsobů obrábění, geometrie řezného nástroje,     

      vliv jednotlivých úhlů na řezání, řezná rychlost, posuv materiálu, omezovače tloušťky třísky, ošetřování a údržba nástrojů

22. Řezání – druhy pil, pilové nástroje, použití jednotlivých pil a pilových kotoučů,  předřezávání, roztřískování při formátování, rozvírací klín, přesah pil. Kotouče nad obrobkem, volba velikosti zubů

23.  Frézování – rovinné a tvarové frézování, nástroje pro frézování, sousledné a nesousledné fréz., konstrukce, popis a význam jednotlivých součástí srovnávací a tloušťkovací frézky

24.  Vrtání a dlabání – účel, způsoby vrtání a dlabání, nástroje, strojní zařízení

25.  Broušení – druhy brusek, stupně broušení při obrábění dílce, tolerance při egalizaci, kombinované broušení

26.  Příprava povrchu před PÚ – broušení tmelení, plnění pórů, moření, bělení, materiály, postup při moření a bělení

27.  Nanášení NH – příprava NH před použitím, ruční a strojové způsoby nanášení, nanášení jedno a dvousložkových NH, strojní zařízení, popis licí nanášečky laku, regulace nánosu NH, technika nanášení při nízkotlakém stříkání

28.  Sušení a vytvrzování NH – fyzikální a chemické vytvrzování NH, radiační způsoby vytvrzování, sušící tunely a jejich části

29.  Broušení a leštění NH – technologie dokončení dílců na vysoký lesk, pololesk, mat, strojní zařízení, materiály na leštění NH

30.  Ohýbání a lamelování – fáze ohýbání, pomůcky při ohýbání, teorie a technologie ohýbání, výroba lamelovaných dílců, použití lamel v nábytkářství

31.  Suché způsoby PÚ – dokončování foliemi a lamináty, průběžné a neprůběžné lepení, vlastnosti a použití desek, umakart

32.  Montáž nábytku – charakteristika individuální a sériové montáže, obsah částí: předmontáž, mont. korpusů, montáž volných částí, konečná montáž, kontrola a balení výr.

33.  TPV – rozdělení technické přípravy výroby, význam a obsah jednotlivých částí, technická dokumentace, význam nářez. plánů, pracovní postupy při obrábění masivních a plošných dílců, postup při výrobě skříňového, stolového, sedacího a lůžkového nábytku

34.  Výrobní linky a uzly – význam, rozdělení podle stupně mechanizace, druhy výrobních linek, jejich charakteristika

35.  STV – dveře – rozdělení dveří, dřevěné zárubně, názvosloví, základní rozměry, způsoby osazování do zdi, materiálová náročnost jednotlivých druhů, dřevěná dveřní křídla, rozdělení, konstrukce, použití, materiály, povrchová úprava

36.  STV – okna – rozdělení oken, názvosloví, části oken, konstrukce, materiály, kování

37.  STV – obložení stěn a stropů – druhy obložení, konstrukce, funkce, materiály

38.  STV – podlahy – funkce, druhy podlah, materiály, konstrukce

39.  STV – schodiště – funkce, názvosloví, druhy schodišť, konstrukce, výstupní čára, výpočet stupně, materiály

40.  Konstrukční spoje – rohové a středové spoje vlysů a plošných dílců, použití jednotlivých konstrukcí v praxi, příklady

41.  Konstrukce skříň. nábytku – osazení zad, polic, mezistěn, dveří, zásuvek, konstrukce zásuvek, posuvná skla a posuvné dveře, pevné a demontovatelné spoje

42.  Konstrukce stolového nábytku – typologie, základní rozměry stolů, konstrukce nosné části, princip zvětšování stolové desky

43.  Konstrukce sedacího nábytku – typologie sed. nábytku, základní rozměry židlí, konstrukce nosné části a opěradla

44.  Konstrukce lůžkového nábytku – typologie, základní rozměry lůžek, konstrukce lůžek, požadavky na ložnou plochu, složení ložné plochy

 

 

 

Zpracovávám...