Pro žáky

Termíny: jarní období

ke stažení zde (__) 

 

 

Výsledky ZUZ 2017/2018

 

 Okruhy otázek k závěrečné zkoušce

Otázky ze světa práce (__)  

Ke stažení zde:  Truhlář řezbář (__)

 1.  Dřevo jako surovina – význam lesa pro člověka, význam dřeva v nár. hospodářství, dřeviny a jejich rozdělení výživa stromu, fotosyntéza, transpirační proudy
 2. Makroskopická stavba dřeva – charakteristika jednotlivých částí stromu, kůra, dřevo bělové, vyzrálé a jádrové, dřeň, pryskyřičné kanálky, póry, dreň. paprsky, směry a řezy kmenem, makroskopické znaky jednotlivých dřevin
 3. Mikroskopická stavba dřeva – rostlinná buňka, druhy pletiv, základní stavební prvky jehličnatých a listnatých dřevin
 4. Submikroskopická stavba buněčné stěny, chemická stavba dřeva, celulóza, hemicelulóza, lignin, průvodní látky
 5. Fyzikální vlastnosti dřeva – barva, kresba, lesk, vůně, hustota, hustota dřevní substance, tepelná, zvuková a elektrická vodivost; mechanické vlastnosti dřeva – tvrdost, pružnost, ohebnost, štípatelnost, pevnost v tlaku a tahu
 6. Vztah vody a dřeva – vlhkost dřeva, zjišťování vlhkosti, navlhavost a nasákavost, stav vlhkostní rovnováhy, bod nasycených vláken, bobtnání a sesýchání dřeva v jednotlivých anatomických směrech, vlhkost dřeva pro nábytkářství a stavební  truhlářskou výrobu
 7. Vady a škůdci dřeva – vady přirozené – křivost, sbíhavost, kořen. náběhy, praskliny, suky, točitost apod., vady umělé – křivý řez, nedořez apod., dřevokazné houby a hmyz
 8. Výrobky dřevařské prvovýroby – řezivo, rozdělení na deskové, hraněné a polohraněné, dýhy, rozdělení dle zp. výroby a použití, způsob ukládání do svazků a značení svazků, překližované a aglomerované desky, rozdělení, charakteristika, použití v nábytkářství
 9. Lepidla – rozdělení podle původu, teploty vytvrzování, termoplasty, termosety, teorie lepení, složky lepících směsí
 10. Přírodní a syntetická lepidla – rozdělení, základní charakteristické vlastnosti, použití v nábytkářství
 11. Brusné prostředky – přírodní a syntetické, formy brus. prostředků, nosné materiály, brusné pomůcky a nástroje, požadavky na brusné prostředky
 12. Ochrana dřeva – ochrana proti živočišným a rostlinným škůdcům, proti ohni, druhy ochranných látek
 13. Materiály pro povrchovou úpravu – obecné rozdělení a označení, tmely a plniče pórů, mořidla a bělící prostředky, leštící prostředky
 14. Nátěrové hmoty – rozdělení a značení, složky NH, způsoby vytvrzování, vlastnosti
 15. Doprava v dřevozpracujících závodech – kolejová, bezkolejová, dopravníky a jejich použití, příklady
 16. Sušárny na dřevo – rozdělení, charakteristika komorové a tunelové sušárny, měřící a kontrolní přístroje, sušící režimy, postup při sušení v komorové sušárně, vlhkostní a sušící vzorky, absolutní a relativní vlhkost vzduchu
 17. Hypotermická úprava dřeva – plastifikace dřeva před výrobou dýh, ohýbáním, ochrana dřeva, impregnace hloubková a povrchová
 18. Výroba dýhových překližek, laťovek, DTD, DVD, spárovek a nekonečného vlysu – vlastnosti, postup výroby, použití
 19. Lepení dřeva – teorie lepení, podmínky lepení, příprava lepící směsi, nanášení lepidel, výroba sesazenek, druhy sesazenek, princip lisování ve víceetážovém a taktovém lisu, základní lisovací parametry, pravidlo symetrie při lisování
 20. Olepování bočních ploch – ruční a strojové olepování bočních ploch, druhy lepidel, postup při strojním olepování, speciální úpravy – postforming a softforming
 21. Obrábění třískové a beztřískové – přehled způsobů obrábění, geometrie řezného nástroje, vliv jednotlivých úhlů na řezání, řezná rychlost, posuv materiálu, omezovače tloušťky třísky, ošetřování a údržba nástrojů
 22. Řezání – druhy pil, pilové nástroje, použití jednotlivých pil a pilových kotoučů, předřezávání, roztřískování při formátování, rozvírací klín, přesah pil. kotouče nad obrobkem, volba velikosti zubů
 23. Frézování – rovinné a tvarové frézování, nástroje pro frézování, sousledné a nesousledné fréz.övání, konstrukce, popis a význam jednotlivých součástí srovnávací a tloušťkovací frézky
 24. Vrtání a dlabání – účel, způsoby vrtání a dlabání, nástroje, strojní zařízení
 25. Broušení – druhy brusek, stupně broušení při obrábění dílce, tolerance při egalizaci, kombinované broušení
 26. Příprava povrchu před PÚ – broušení tmelení, plnění pórů, moření, bělení, materiály, postup při moření a bělení
 27. Nanášení NH – příprava NH před použitím, ruční a strojové způsoby nanášení, nanášení jedno a dvousložkových NH, strojní zařízení, popis licí nanášečky laku, regulace nánosu NH, technika nanášení při nízkotlakém stříkání
 28. Sušení a vytvrzování NH – fyzikální a chemické vytvrzování NH, radiační způsoby vytvrzování, sušící tunely a jejich části
 29. Broušení a leštění NH – technologie dokončení dílců na vysoký lesk, pololesk, mat, strojní zařízení, materiály na leštění NH
 30. Ohýbání a lamelování – fáze ohýbání, pomůcky při ohýbání, teorie a technologie ohýbání, výroba lamelovaných dílců, použití lamel v nábytkářství
 31. Suché způsoby PÚ – dokončování foliemi a lamináty, průběžné a neprůběžné lepení, vlastnosti a použití desek, umakart
 32. Montáž nábytku – charakteristika individuální a sériové montáže, obsah částí: předmontáž, mont. korpusů, montáž volných částí, konečná montáž, kontrola a balení výr.
 33. TPV – rozdělení technické přípravy výroby, význam a obsah jednotlivých částí, technická dokumentace, význam nářez. plánů, pracovní postupy při obrábění masivních a plošných dílců, postup při výrobě skříňového, stolového, sedacího a lůžkového nábytku
 34. Výrobní linky a uzly – význam, rozdělení podle stupně mechanizace, druhy výrobních linek, jejich charakteristika
 35. Výroba dveří – rozdělení dveří, dřevěné zárubně, názvosloví, základní rozměry, způsoby osazování do zdi, materiálová náročnost jednotlivých druhů, dřevěná dveřní křídla, rozdělení, konstrukce, použití, materiály, povrchová úprava
 36. Výroba oken – rozdělení oken, názvosloví, části oken, konstrukce, materiály, kování
 37. Konstrukční spoje – rohové a středové spoje vlysů a plošných dílců, použití jednotlivých konstrukcí v praxi, příklady
 38. Konstrukce skříň. nábytku – osazení zad, polic, mezistěn, dveří, zásuvek, konstrukce zásuvek, posuvná skla a posuvné dveře, pevné a demontovatelné spoje
 39. Konstrukce stolového nábytku – typologie, základní rozměry stolů, konstrukce nosné části, princip zvětšování stolové desky
 40. Konstrukce sedacího nábytku – typologie sed. nábytku, základní rozměry židlí, konstrukce nosné části a opěradla
 41. Konstrukce lůžkového nábytku – typologie, základní rozměry lůžek, konstrukce lůžek, požadavky na ložnou plochu
 42. Čalounická výroba – složení čalounických výrobků, charakteristika jednotlivých částí, klasické a současné materiály pro čalounění, jejich použití, současné matrace

 

 

 

Zpracovávám...