Pro rodiče

 Nela3  Nela2Nela

FASHION DESIGN – MÓDA A DESIGN OSOBNOSTI

 

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní v Liberci – Kateřinkách

je jedinou uměleckou školou v celém Libereckém kraji, která je zaměřena výhradně na módní návrhářství (Design oděvů), styling, (vizáž) modeling, ale také na figurální kresbu, počítačovou grafiku a digitální fotografii apod.

Obor Fashion design je čtyřletý s maturitní zkouškou. Škola úzce spolupracuje s Beatou Rajskou na řadě projektů a je členem Asociace vizážistů a stylistů ČR.  Řada studentek má již v průběhu studia profesionální smlouvy s modelingovými agenturami a předvádí modely po celém světě.

V oboru módního návrhářství patří škola v Kateřinkách mezi nejlepší v České republice. V letošním roce dvě kolekce studentů této školy postoupily do finále celostátní soutěže módních návrhářů středních a vysokých škol „Doteky módy“ v Prostějově. Soutěžní kolekce našeho studenta Lukáše Ulvera ve finále nakonec suverénně zvítězila.       

Za mimořádné úspěchy dostala škola pro rok 2015 nabídku od firmy JBX Promotion na účast v prestižní módní přehlídce profesionálních designérů „Made in Jablonec 2015“, která má tradičně mimořádný ohlas v řadách odborníků, medií i divácké veřejnosti. Celkem jí letos shlédlo přes tisíc diváků.

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, Střední škola tvorby a designu nábytku a Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, to všechno jsou školy, které společně tvoří školský komplex v libereckých Kateřinkách.

Školní vzdělávací program byl zpracován podle RVP 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů. ŠVP Fashion design s širší profilací studia zaměřeného na: znalosti z dějin výtvarné kultury, seznámí se s různými technikami kresby a malby a dalších výtvarných technik. Naučí se navrhovat a modelovat a technologicky zpracovávat oděvní modely, doplňky, scénické či divadelní kostýmy. Studium obsahuje předměty zaměřené na práci s počítačovými programy ClassiCad systémy, které představují základní nástroj pro práci modeláře v oděvní výrobě. PDS TailorXQ je systém automatického návrhu střihů. Umožňuje automatickou konstrukci oděvních vzorů na základě typové databáze střihů. Nejběžnějším výstupním zařízením je kreslící plotter. NestMakerXQ je je polohovací modul, který umožňuje optimální zapolohování dílů střihu do požadovaného materiálu.

Dalším programovým vybavením, kterým škola disponuje je balíček programů ADOBE Acrobat Reader,  Adobe photoshop či Adobe Creative Suite. S těmito programy žáci samostatně pracují v rámci hodin digitalizace ve fotografii nebo v počítačové grafice. Vytváří návrhy vlastních propagačních materiálů, tvoří si SETkarty nebo booky. Pro kvalitní výuku je škola vybavena 30ks notebooků pro individuální práci žáků, dále jsou ve dvou třídách instalovány nejmodernější interaktivní tabule The ActivClassroom od firmy Promethean a ostatní třídy včetně ateliéru jsou vybaveny data projektory pro moderní metody vyučování.

Kvalitní výuku v oblasti stylingu a modelingu zajišťuje škola díky svému členství v Asociaci vizážistů a stylistů České republiky, kdy v rámci odborných kurzů, workshopů a stáží jsou žákům přednášeny poznatky z nejnovějších módních trendů v líčení, profesionálního image ženy i muže, fotomakeup, airbrush makeup, glamur makeup a barevné typologie. Základy modelingu žáci získají v hodinách díky úzké spolupráci s modelingovou a produkční agenturou REA models Liberec, která pomáhá s tvorbou školních módních přehlídek a módních show. Pokud se chce některý ze žáků věnovat modelingu nad rámec vyučovacích hodin, má možnost navštěvovat modelingové kurzy nebo se zúčastňovat různých castingů.

Po úspěšném složení maturitní zkoušky mají absolventi možnost získat s finanční podporou školy živnostenský list v oblasti návrhářské, designérské, vizážistické činnosti a modelingu. Všeobecné i odborné vzdělání spolu s rozvojem estetického cítění a výtvarného vyjadřování vytváří předpoklady pro pokračování ve vysokoškolském studiu v oboru Design oděvů na TU Liberec, VŠUP v Praze apod

Zpracovávám...