MN3

REGION 2013

 Požadavky na vytvoření klauzutní nebo maturitní práce 

Pro žáky třetího a čtvrtého ročníku jsou stanovena pravidla a požadavky pro tvorbu ročníkových prací. Součástí této práce je i vypracování technické dokumentace a obhajoba vlastní práce před komisí.

Požadavky na maturitní a klauzurní práce (__)

Technická dokumentace (__)

Titulní stránka (__)

Prohlášení (__)

Přibližná kalkulace (__

Termíny klauzurní práce MN3 (__)

Zadání klauzurních prací 2017-2018 (__)


Zpracovávám...