Pro uchazeče

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

Přihlášky do tohoto oboru - Architektura a design interiéru - s talentovou zkouškou,
je nutné odeslat řediteli školy nejpozději do 30. listopadu 2017.

Je možné se podívat nebo si stáhnout následující dokumenty ve formátu PDF:

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro obor Architektura a design interiéru (__)

Přihláška SŠTDN (__)

 

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku
pro školní rok 2018/2019

Je možné se podívat nebo si stáhnout následující dokument ve formátu PDF:

Kritéria přijímacího řízení SŠTDN (__)

 

Na zkušenou do Země tisíců jezer

Sbírat zkušenosti ve Finsku se v letošním školním roce chystá 20 studentů 2. a 3. ročníku Střední školy tvorby a designu nábytku v Liberci. Vše se uskuteční díky evropskému studijnímu programu Leonardo da Vinci. Designérští elévové budou sbírat zkušenosti pod vedením učitelů ze školy ve městě Jyväskylä. Studijní pobyt nese název Po stopách Alvara Aalta. Tento finský architekt a designér v Jyväskylä studoval, měl zde ateliér a také tu bylo realizováno celkem 37 jeho projektů budov. Navrhoval rovněž nábytek a sklo. Těžištěm jeho tvorby bylo působení přírody na člověka a snaha o jeho souznění s okolím. Bývá označován za Otce modernismu. Liberečtí studenti oboru architektura a design interiéru se nejedou do Finska jen „dívat“ na osobitý skandinávský styl architektury. Během dvoutýdenní stáže musí vypracovat a prezentovat dva projekty. První týden budou pracovat na návrhu interiéru obytného domu, kancelářských prostor, či sociálních staveb, a to právě s ohledem na tvorbu Alvara Aalta. Druhý týden stráví navrhováním a realizací produktového designu, například sedacího nábytku. Na závěr je čeká prezentace návrhů a výrobků a samozřejmě i hodnocení finskými lektory. Vše bude jistě o to zajímavější, že veškerá komunikace mezi českou a finskou stranou proběhne v angličtině. Na to se ostatně v Kateřinkách již nyní důkladně připravují. Například Jakub Šimůnek si velmi pochvaluje intenzivní kurz angličtiny s rodilým mluvčím Neillem Scolickem. A na co se studenti nejvíce těší? Barbora Fišerová na finskou přírodu, i když si podle svých slov v Kateřinkách na nedostatek přírody nemůže stěžovat. Jakub Ryšlavý se těší na návštěvu Muzea Alvara Aalta. „Vidět na vlastní oči nábytek, sklo či lampy, které navrhl tento slavný architekt, je něco jiného než jen listovat knihami. Určitě si odvezu mnoho zkušeností.“
A to nejlepší na závěr. Veškeré náklady spojené se stáží (cesta na letiště, letenky, ubytování v hotelu, stravování, školné, školní potřeby, učebnice, exkurze spojené s projektem a dokonce i jazyková příprava v ČR s rodilým mluvčím) je hrazena z grantu EU. Při výběru studentů nehrají tedy roli finance, ale studijní výsledky. Spolupráce s finskou školou není omezena jen na letošní rok, ale počítá se i se stážemi v dalších letech. Tato informace by mohla být zajímavá i pro výtvarně nadané žáky 9. tříd, kteří se chystají podávat přihlášky na střední školu. SŠTDN pro zájemce o studium otevřela přípravný výtvarný kurz, kde získají potřebné zkušenosti k talentovým zkouškám; bližší informace jsou na stránkách školy.
První sedmičlenná skupina studentů z Kateřinek odlétá do Finska již 18. listopadu. S návrhy nábytku a interiéru, které během pobytu v Jyväskylä vytvoří, se určitě setká i liberecká veřejnost na tradiční výstavě Bydlení & design.

Partner projektu (__)

 

10 důvodů, proč si vybrat obor Architektura a design interiéru

  1. Optimální materiální i personální podmínky naší školy jsou zárukou kvalitního vzdělávání a vytváří vysoké předpoklady pro uplatnění v praxi.
  2. Teorie je úzce spjatá s praxí (školní dílny přímo v areálu školy, odborná praxe ve firmách).
  3. Součástí studia jsou i domácí i zahraniční odborné exkurze např. Národní galerie v Praze, Zwinger v Drážďanech, Louvre, Veletrh nábytku a bytových doplňků Ameublement & Décoration v Paříži, Wohnen & Interieur-Messe ve Vídni nebo Salone Internazionale del Mobile v Miláně.
  4. Žáci se účastní mezinárodních odborných stáží hrazených z prostředků EU v rámci programu Leonardo da Vinci. Kromě odborných vědomostí a dovedností a komunikačních schopností v angličtině, obdrží na závěr stáže mezinárodní Europass, prokazující získané mezinárodní, praktické kompetence.
  5. 5. Žáci se naučí pracovat i se speciálními grafickými programy SketchUP, Pro100, TurboCAD atd.
  6. V průběhu studia mohou žáci získat i výuční list v oboru Truhlář, připravujeme kurz obsluhy a programování CNC dřevoobráběcích strojů, který je přímo v našich dílnách.
  7. Žáci obdrží živnostenský list, opravňující k podnikání jako bytový architekt.
  8. Škola, ateliéry, dílny, tělocvična, posilovna, hřiště, internát a školní kuchyň s jídelnou je v jednom uceleném areálu na kraji Liberce
  9. Dobré uplatnění v praxi. Absolventi mohou pokračovat ve studiu tohoto směru na vysokých školách v Praze, Brně, Ústí nad Labem, Zlíně i v Liberci (Architektonická tvorba, Umění, Design) nebo najdou po maturitě uplatnění v praxi v nábytkářských a dřevozpracujících firmách (konstruktéři, návrháři), v projekčních a architektonických ateliérech, v kuchyňských studiích, specializovaných prodejnách nábytku nebo samostatně jako bytoví architekti.
  10. Škola má více než 20 let zkušeností s výukou tohoto oboru.

Zpracovávám...