Tvorba žáků 3.P

Studenti se ve 3.ročníku učí navrhovat kusový nábytek všech typů – skříňový, stolový, sedací i lůžkový. Využívají vědomosti z předmětů „Konstrukce nábytku“, „Nauka o materiálech“ a „Technologie“ a přirozeně je aplikují. Jedno ze zadání je návrh „výrobku“, který následně konstrukčně rozkreslí a sami vyrobí ve školních dílnách. Ročník je zakončen klauzurní prací z předmětu „Design nábytku“ a obhajobou před komisí.

Zpracovávám...