Tvorba žáků 2.P

Studenti se ve 2.ročníku začínají seznamovat s designem. Zabývají se strukturami, různými druhy materiálů, barevnostmi… Dostávají jednoduchá cvičení na pochopení vlastností materiálů a jejich využití. Některé návrhy převádějí do modelů 1:1 a mohou tak vlastní zkušeností svůj návrh zhodnotit a poučit se z něj.

Zpracovávám...