2014 - 01 Cesta na sever

Cesta na sever 1. část

V sobotu 25. ledna 2014 odletěla další skupina studentů na stáž do Finska. Celou akci bylo možno uspořádat díky evropskému studijnímu programu Leonardo da Vinci IVT. Designérští elévové budou sbírat zkušenosti pod vedením učitelů ze školy ve městě Jyväskylä. Skupinu 8 studentů ze 3.P SŠTDN vede Ing. arch. Jitka Mádlová, vyučující odborných předmětů (design nábytku a interiéru). Od výpravy nám přišel první pozdrav:

Dobrý den všem! Zima je prozatím přijatelná, je zde vlastně tepleji než u Vás :-) V Helsinkách jsme si udělali krásný program - viděli jsme Kiasmu (muzeum souč. umění), halu Finlandiu, Olympijský stadion, přístav, Senátní náměstí, Finskou národní operu, Music Hall.... Vždy se snažíme dostat i dovnitř, většinou se to daří. Již máme plány i na těch pár hodin, které v Helsinkách strávíme na cestě zpět. Studenti se prozatím chovají moc hezky a vše je zajímá. Posíláme pár fotek na okouknutí zdejší atmosféry.

 

Cesta na sever 2. část

Dobrý den všem!

Dnes jsme měli první školní den.
Provedla jsem naše studenty po škole, všude se jim líbilo.
Jak jsme s Manu naplánovali již předem, snažíme se o co největší spolupráci mezi našimi a finskými studenty.
Nejprve se obě strany ostýchaly, ale postupně ledy tají a zítra ráno proběhne slavnostní losování dvojic. Budou jeden na jednoho. V to jsme ani nedoufali, ale prozatím to vypadá, že jsou si obě skupiny navzájem sympatické a vstřícné, využijeme toho tedy. Držte pěsti  :-)
Dvojice budou společně navrhovat houpací sedadlo inspirované Peterem Opsvikem.
Dokonce nabízejí, že je pak vyrobí!!!!

Je tu jen -12st C, ale je nám již opravdu zima. Prý to záleží i na vlhkosti, naštěstí moc nefouká. Zítra se má ještě více ochladit. Snad to zvládneme. Děláme si z toho legraci, ale někdy nám již úsměv doslova mrzne na tváři. Ubytovna je dost daleko od autobusu, kterým jezdíme do školy. Musíme tedy přestupovat na jiný spoj a čekání na zastávkách je v tomhle mrazu zkouška výdrže.
Máme to i ráno časově dosti napjaté. Snídani máme až od 7:30 a stihnout pak s přestupem autobus do školy je nelehké. Dnes jsme si vytipovali, kde lze přestoupit dříve, snad to pomůže. Na finské jízdní řády MHD se ale vůbec nedá spolednout. Jezdí to úplně jinak.

Studenti se zatím chovají moc hezky, velmi intenzivně se snaží seznamovat s Finy a daří se to.
Ve škole si dobře pamatují naši dubnovou výpravu. Potkala jsem spoustu známých učitelů i studentů, všichni se na nás přívětivě usmívají, vyptávají se a také se snaží pomoci.

Zítra jsme pozvaní na školní přednášku finského designéra, který se jmenuje Simo Heikkilä. Je to již skoro 70letý pán, pozvali ho a vede teď pár studentů jeden projekt. Dělá zajímavé věci, tak se na přednášku těšíme. Snad bude anglicky....   :-)

Se severským pozdravem JM a spol.

 

Cesta na sever 3. část

 29.1.2014

Dobrý den všem!

Dnes jsme měli kromě práce na našich návrzích i přednášku finského designéra. Přednáška byla ve finštině, ale Manu mi vše ochotně překládal do angličtiny a já jsem to pak pověděla studentům.
Bylo to moc zajímavé. Téma bylo: Back to the Local. Tedy návrat k místnímu. Tedy podpora ekologického přístupu k designu i k životu - užívání přírodních, místních materiálů, prodej a využití co nejblíže výroby, užití výrobků co nejdéle (důraz na jejich kvalitu)....
Bylo to senzační.
Pán byl moc milý, dokonce nás přišel osobně pozdravit a přivítat na přednášce.
Mám s nám domluvenou konzultaci, mluví pěkně anglicky. Zkusíme mu ukázat naše projekty.

Po škole jsme rovnou šli do muzea Alvara Aalta.
S Manu jsme se shodli, že by ho naši studenti měli vidět co nejdříve, aby podněty odtud mohli využít již ve svých zdejších návrzích.
Dorazili jsme na ubytovnu až o půl osmé večer. Ráno máme již v 7:20 sraz a vyrážíme na rychlou snídani a na naše dva autobusy. V kombibaci s mrazem -16st C je to náročné.
Všechny to ale velice baví a zajímá. Dnes jsem studentům pověděla, že jsme již v 1/3 naší výpravy. Ani to nechtěli slyšet, jak je to mrzí, že to tak letí. To je moc prima, myslím   :-)

S pozdravem JM a spol.

 

Cesta na sever 4. část

 30.1.2014

Dobrý den všem!

Dnes jsme měli hned několik významných zážitků:

Designér Simo Heikkilä nám udělal speciální přednášku v angličtině.
Byl opravdu moc ochotný a milý. Každý z nás od něj dokonce dostal brožuru o jeho práci, která byla vydaná k jeho ocenění jako významného finského designéra v r.2011.
Mluvil krásnou, jednoduchou angličtinou, studenti si pochvalovali, jak mu hezky rozumí. Je Fin, ale dlouho učil v Helsinkách na universitě, tak je zvyklý mluvit s cizinci. Vysvětloval své názory a postoje, popisoval způsob práce a jak ke svým návrhům dochází. Zdůrazňoval pečlivost a důkladnost, pro návrhy pak srozumitelnost a jednoduchost. Ptali jsme se na jeho styl práce, jeho režim dnů a na jeho práci se studenty.
Našim studentům toto velice pomohlo v pochopení finského přístupu k navrhování nábytku.

Odpoledne jsme studenty rozdělili do smíšených stupin - jeden Čech+jeden Fin. Z počátku se ostýchali, ale ledy se rychle lámou a spolupráce se hezky a s úsměvem rozvíjí.Posíláme fota na okouknutí.
Dvojice budou společně pracovat na designu houpacího sedadla. Naši studenti to mají již částečně promyšleno a navrženo, Finové se jim k tomu vyjadřují a společně hledají ideální řešení.

Bylo nám nabídnuto jet s Finy na ryby!
Kamarádíme se s několika finskými studenty z vyšších ročníků a ti se nás dnes ptali, jaké máme další plány. Jeden z nich zmínil, že kousek od Jyvaskyla má chatu a zda ho nechceme přijet navštívit a zkusit typickou finskou činnost - rybolov. Používají zvláštní způsob protahování sítí pod ledem, prý je to velká legrace. No, moc se nám to legrační nezdá, ale těšíme se!!!  :-)
Dnes:  -20st C!!!!

Přejeme Vám krásné prázdniny! My je nemáme, zítra jedeme opět do školy, ale těšíme se i tak   :-)

S pozdravem JM a spol.

 

Cesta na sever 5. část

 

1.2. 2014

Dobrý den všem!

Posíláme opět nová fota.

Dnes jsme měli velkou vycházku do domech Alvara Aalta. Viděli jsme dva jeho obytné domy, Dělnický dům a Městské divadlo.

Cestou jsme se stavili i v moderním kostele, který se nám moc líbil i při minulé výpravě.

Byli jsme i v prodejně značkového designového vybavení, kterou jsme v Jyvaskyla objevili. Paní prodavčka byla moc milá, říkala, že obchod je vlastně i designové studio - spolu s kolegyní navrhují interiéry soukromé i veřejné. Popisovala, jak pracují. Dokonce se s námi vyfotila a dala nám svoji vizitku, abychom mohli okouknout jejich práce a napsat, co na ně říkame. Studenti viděli na vlastní oči výrobky světových designérských špiček.

Dále jsme dnes navštívili Muzeum řemesel. Je zde mimo krátkodobé expozice (nyní textilní výrobky) i stálá výstava tradičních finských oděvů a řemeslných produktů.

Zítra se chystáme přejít na druhou stranu velkého jyvaskylského jezera a podívat se na slavný kostel Kuokkala a pak zajdeme do Muzea centrálního Finska, které je také postaveno dle návrhu Alvara Aalta a později rozšířeno dle návrhu jeho studia.

Dnes jen -10st C!!!! Hurááá  :-)
Celý den chumelilo, je to krása.

Se severským pozdravem JM a spol.

 

Cesta na sever 6. část

 

2.2.2014

Dobrý den všem!

Moc Vás zdravíme!
Dnes je zde pouze -5st C, ale je to zima vlezlá a protivná.
Navíc jsme byli na dlouhém poznávacím výletě, tak jsme se vrátili na naši ubytovnu opravdu pořádně vystydlí.

Šli jsme dnes na druhou stranu jyvaskylského jezera podívat se na slavný moderní kostel ve čtvrti Kuokkala.
Zjistili jsme si, kdy se koná mše a na část jsme se podívali. Byl to krásný zážitek!
K věřícím mluvilo střídavě 5 kněží a často zpíval sbor, který měl i početnou hudební kapelu!
Kostel je známý vynikající akustikou, tak to bylo opravdu nádherné!

Obešli jsme jezero a po lanovém mostě jsme přešli k Muzeu centrálního Finska.
Jak jsme již psali, je tento dům postaven také dle návrhu Alvara Aalta a později pod vedením jeho ateliéru i rozšířen. Je zde expozice vývoje této lokality, ukázky života v jednotlivých obdobích a krásné výrobky typické pro střední Finsko.

Zítra již opět škola!
Odpoledne se pak chystáme projít důkladně areál univerzity - urbanistické řešení i budovy také dle návrhu Alvara Aalta. Tamní budovy jsou opravdu architektonický skvost. Všechno studentům říkám a vysvětluji, moc je to zajímá!

S pozdravem JM a spol.

 

Cesta na sever 7. část

 

6.2.2014

Dobrý den všem!

Moc Vás opět zdravíme!
Máme několik nových, krásných zážitků!

Včera jsme prezentovali naše návrhy "Moving chair" ve škole před finskými spolu-studenty a před učitelem Manu Semannem.
Ten návrhy i několikrát důkladně konzultoval, byla to vynikající zkušenost pro naše studenty. Manu hodně dbá na správnou konstrukci, je vynikající odborník především na spoje, hodně jsme se od něj dozvěděli.
Prezentace byla samozřejmě anglicky, naše návrhy jsme promítali projektorem. Všem se moc líbily!
Škola v Petajavesi právě kupuje do oddělení dřeva nové zařízení - napařovačku. Uvažují, že by právě naše některé návrhy s její pomocí vyrobili.

Včera odpoledne jsme navštívili "Old Church" v Petajavesi. Je to krásný, celodřevěný kostel, který je vzácnou ukázkou skandinávské architektury 18.století. Je chráněnou památkou UNESCO.
Kostel má velice zajímavou historii - např. byl postaven bez povolení švédského krále (tehdy bylo Finsko součástí Švédska), které dlouho nepřicházelo a tak venkované již nechtěli čekat a postavili skoro celou stavbu a až následně přišlo zamítnutí žádosti. To již bylo pozdě... Naštěstí byl povolen dodatečně. Je zde k vidění "lavice hanby", kde musel každý, kdo se nějak provinil, sedět během mše ostatním na očích. Dle stupně provinění byly tři úrovně sedu. Kolem kostela je malý hřbitov, kde je pohřbeno až 9.5 tisíce lidí, vesměs dětí. Okolní půda tedy prakticky plná kostí.
Tady jsme se také dozvěděli, že slovo Petajavesi znamená "borovicová voda". Právě z červené borovice je kostel postaven a vody je kolem také dost - v okolí Petajavesi je cca 100 jezer!

Dnes jsme byli na pravém finském rybolovu!
Nabídli nám to tři starší studenti z naší školy, se kterými jsme se spřátelili.
Vrtali jsme vrtákem díry do ledu, chytali jsme na pruhy, koukali jsme, jak se používá pod ledem síť. Dokonce jsme kontrolovali klece, do kterých se dovnitř umístí malá rybka a velká vpluje za ní. Ryby jsou prý hloupé a netrefí pak ven...
Byl to opravdu výjimečný zážitek!
Jsme moc rádi, že jsme toto mohli zažít, to bylo pravé Finsko   :-)

Zjistili jsme také, že v jednom hotelu v Jyvaskyla mají slavná křesílka Egg Chair.
Navrhnul je již v r.1958 Arne Jacobsen. Jsou opravdu nádherná, byl to designérský zážitek!

Zítra jedeme busem do Saynatsalo (radnice od Alvara Aalta) a pak na rozhlednu a do muzea.
Se severským pozdravem JM a spol.

 

 

 

Zpracovávám...