Studenti z Kateřinek u velvyslance USA

Hlavička

UP Aranžér (__)

UP Aranžér (__)

Tříletý učební obor určený dívkám i chlapcům s vytříbeným vkusem, osobitým projevem, výtvarným citem a zájmem o design

Žáci se v tomto oboru učí upravovat a aranžovat výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu a společenskou příležitost. Aranžují dárkové koše, ovládají základní techniky aranžování živé i suché vazby, realizují různé druhy propagačních a reklamních prostředků, naučí se pracovat s grafickými programy, ovládají metody práce s plotterovou grafikou a písmem, orientují se v marketingových komunikacích, v propagaci a reklamě.

Žáci se během studia naučí pomocí školních projektů realizovat různé typy propagačních a reklamních akcí, výstav a přehlídek nebo také vypracovat grafické manuály k jednotnému vizuálnímu stylu firmy v grafickém programu CorelDRAW.

Uplatnění absolventů je především v reklamních a propagačních agenturách, aranžérských dílnách supermarketů či samostatných soukromých aranžérských provozovnách. Nabízíme také možnost získání maturitní zkoušky na nástavbovém studiu v oboru Propagace.

Učební plán (__)

Na velvyslanectví Spojených států amerických v České republice proběhlo 22. června vyhlášení nejlepších studentů českých středních škol zapojených do mezinárodního projektu Social Innovation Relay (SIR). Úkolem studentů je založit si vlastní „minipodnik“ a přijít s nápadem na podnikatelský záměr, který řeší aktuální společenský problém. O významu projektu svědčí i fakt, že nejlepším studentům předal ocenění osobně velvyslanec USA v ČR Andrew Schapiro.

Letos se do projektu SIR přihlásilo 36 čtyřčlenných týmů z 22 středních škol z Čech a Moravy. Do finále, které proběhlo v květnu, se probojovalo jen deset nejlepších. Aranžéři z Kateřinek v celonárodním finále vybojovali stříbrnou medaili. Jejich minipodnik „Už vím – kreativní učení“ vydává vlastní časopis pro předškoláky a vytváří pro ně i výukový program, se kterým se prezentuje v mateřských školkách. Aranžéři zaujali porotu také sloganem „Učení se nechci bát, učení je kamarád“ a v kategorii Nejlepší slogan obsadili 1. místo. Velký úspěch v soutěži studentských minipodniků zaznamenali aranžéři i v loňském roce, kdy v národním finále Skills for the Future získali zlatou medaili. Ředitel SOU nábytkářského v Liberci – Kateřinkách Václav Tichý nešetří ke svým studentům chválou a dodává: „Věřím, že si z jejich výborných výsledků vezmou mladší spolužáci příklad a budou pokračovat v šíření dobrého jména školy.“

 

 

Zpracovávám...