Exkurze studentů oboru aranžér do Prahy

Hlavička

UP Aranžér (__)

UP Aranžér (__)

Tříletý učební obor určený dívkám i chlapcům s vytříbeným vkusem, osobitým projevem, výtvarným citem a zájmem o design

Žáci se v tomto oboru učí upravovat a aranžovat výkladní skříně, prodejní prostory a výstavy s ohledem na sortiment zboží, sezónu a společenskou příležitost. Aranžují dárkové koše, ovládají základní techniky aranžování živé i suché vazby, realizují různé druhy propagačních a reklamních prostředků, naučí se pracovat s grafickými programy, ovládají metody práce s plotterovou grafikou a písmem, orientují se v marketingových komunikacích, v propagaci a reklamě.

Žáci se během studia naučí pomocí školních projektů realizovat různé typy propagačních a reklamních akcí, výstav a přehlídek nebo také vypracovat grafické manuály k jednotnému vizuálnímu stylu firmy v grafickém programu CorelDRAW.

Uplatnění absolventů je především v reklamních a propagačních agenturách, aranžérských dílnách supermarketů či samostatných soukromých aranžérských provozovnách. Nabízíme také možnost získání maturitní zkoušky na nástavbovém studiu v oboru Propagace.

Učební plán (__)

Ve středu 4. května 2016 se třídy 2. AR a 3. AR pod vedením Kateřiny Eršilové a Lindy Marešové vydaly na odbornou exkurzi do Prahy. Cílem našich studentů byly výstavy umění, ale i zajímavé stavby a výlohy. Zhlédli například výstavu kubismu v galerii Kubista v Domě U Černé Matky Boží či výstavu v městské knihovně „Neklidná figura - exprese v českém sochařství 1880 – 1914“. Studenty zaujaly také výlohy luxusních obchodů např. v Pařížské ulici. U každé výlohy dostali odborný výklad, co je provedeno dobře, popřípadě jakou chybu aranžéři udělali. Exkurze se velmi vydařila i přes nepřízeň počasí.

aranžerky2016

Zpracovávám...