2.AR

Práce - floristika
Práce - floristika
Žáci druhého ročníku zdokonalují své vědomosti i dovednosti získané v prvním ročníku, jak z teoretického vyučování, tak z hodin odborného výcviku. Zdokonalují se v grafickém programu CorelDraw a seznamují se s řezacím strojem ploterem.

 

V odborném výcviku aranžují složitější výkladní skříně, výstavy pořádané školou, získávají jednoduché dovednosti z oblasti floristiky, konkrétně se jedná o vypichovanou vazbu. Vytvářejí projekty s tématikou, která se váže k navrhování jednotného vizuálního stylu firmy, ap.  

 

 

Zpracovávám...