1.AR

Naše aranžérská práce na školní výstavě
Naše aranžérská práce na školní výstavě
Žáci v prvním ročníku oboru aranžér se seznamují se základními pojmy z tohoto oboru a se základy počítačové grafiky v grafickém programu CorelDraw.
V odborném výcviku (praxe) se učí základním dovednostem, jako například natírání ploch, tapetování, psaní základních druhů písma psaného ručně s použitím speciálních psacích potřeb, základům aranžování tvrdého a měkkého zboží, vytváření propagačních prostředků a v druhém pololetí je vytváří již v grafickém programu CorelDraw ( cenovky, plakát, leták, inzerát, blahopřání, gratulace, oznámení, potisk obalu apod.)
Tyto své dovednosti a vědomosti dále rozvíjejí ve druhém ročníku oboru aranžér.

Zpracovávám...