Vedoucí pracovníci

Školní rok 2017/2018

Společné informace pro všechny tři školy:

Ředitel: Mgr. Václav Tichý 482 360 681, 773 838 473 reditel@skolakaterinky.cz     
Sekretariát ředitele: Jiřina Havlíková 482 360 661, 773 838 473  info@skolakaterinky.cz 
Zástupce ředitele školy pro ekonomiku: Jaroslav Krištof 482 360 683, 773 800 377 kristof@skolakaterinky.cz
Zástupce ředitele školy pro výchovu mimo vyučování: Mgr. Dalibor Boček 482 360 666, 773 838 476 bocek@skolakaterinky.cz
Vedoucí školní jídelny: Markéta Terendy 482 360 660, 482 360 661  sj.katerinky@gmail.com
Sborovna 482 360 682, 773 838 472  
Domov mládeže - hlavní budova 482 360 664, 773 800 341  
Domov mládeže - horní vila 482 360 678, 773 800 347  
Domov mládeže - dolní vila 482 360 679, 773 800 354  

 

Střední odborné učiliště nábytkářské a střední odborná škola, s. r. o.

Zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku: Ing. Lýdia Valentová 482 360 667, 773 800 345 valentova@skolakaterinky.cz 
Zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku: Mgr. Roman Šulc 482 360 667, 773 800 345 sulc@skolakaterinky.cz
Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost: Ing. Pavel Procházka 482 360 667, 773 800 345  prochazka@skolakaterinky.cz
Vedoucí učitel OV oborů Truhlář a Čalouník: Roman Schöler 482 360 671, 773 838 474 scholer@skolakaterinky.cz
Vedoucí učitel OV oboru Aranžér: Lenka Ciglanová 482 360 669, 773 800 358  ciglanova@skolakaterinky.cz
Zástupce vedoucího učitele OV oboru Čalouník: Jana Vohradníková 482 360 663, 773 838 471 vohradnikova@skolakaterinky.cz

 

Střední škola tvorby a designu nábytku, s. r. o.

Zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku: Ing. Lýdia Valentová 482 360 667, 773 800 345 valentova@skolakaterinky.cz
Zástupce ředitele školy pro teoretickou výuku: Mgr. Roman Šulc 482 360 667, 773 800 345 sulc@skolakaterinky.cz
Zástupce ředitele školy pro pedagogickou činnost: Ing. Pavel Procházka 482 360 667, 773 800 345  prochazka@skolakaterinky.cz 
Vedoucí učitel praktické výuky: Roman Schöler 482 360 671, 773 838 474 scholer@skolakaterinky.cz

 

Střední škola uměleckořemeslná a oděvní, s. r. o.

Zástupce ředitele školy: Ing. Bc. Blanka Merklová                              482 360 674, 773 838 470 merklova@skolakaterinky.cz  
Vedoucí učitelka šicí dílny: Ing. Ludmila Fibrichová 723 629 382 fibrichova@skolakaterinky.cz

 

Zpracovávám...