Jídelna

 jidel
 
Školní jídelna zabezpečuje celodenní stravování žáků ubytovaných v Domově mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a  zaměstance školy.
 
Paní Markéta Terendy, vedoucí školní jídelny, vyřizuje objednávky u okénka kanceláře každý pracovní den od 6:45 do 8:00 hodin a od 11:30 do 14:00 hodin.

Odhlašování stravy

Odhlášení stravy lze provést na dobu, kdy žák nemůže být přítomen ve vyučování, nejpozději předešlý pracovní den do 12:00 hodin před výdejem odhlašovaného jídla.
 
Ve výjimečných a ojedinělých případech (náhlé onemocnění, úraz …), lze provézt odhlášení nejpozději do 7:30 hodin v den výdeje odhlašovaného jídla, nejdříve však oběd.
 
V ostatních případech 3 pracovní dny před výdejem odhlašovaného jídla.

Odhlášení stravy je možno provést:

  • Osobně u okénka kanceláře vedoucí stravování
  • Telefonicky na telefonním čísle: 482 360 660
  • Pomocí SMS na telefonním čísle: 773 838 478
  • Elektronicky na adrese: sj.katerinky@gmail.com

Zpracovávám...