Informace k Talentovým zkouškám 2018

Podle §62, odst. 5), zákona 561/2004 Sb. v platném znění může ředitel školy zveřejnit seznam přijatých žáků nejdříve 5. února 2018, což pro žáky může znamenat měsíc čekání ve stresu na výsledek talentové zkoušky. Zájemcům vyjdeme vstříc a 8. ledna zašleme všem žákům dopis, ve kterém budou podrobné informace, jak postupovat v procesu přijímacího řízení včetně možnosti využití výhodných benefitů.

 

Informace obdržíte na telefonním čísle 482360661, 773838473

Zpracovávám...