ŠKOLA KATEŘINKY
BAKALÁŘI

Následující akce

Nadcházející akce

1.6.-4.6. Závěrečné zkoušky učebních oborů SŠ Kateřinky (písemná a praktická část)
3.6.Školní přijímací zkouška (obor Záchranář) - 1. termín
4.6.-5.6.Praktická část maturitní zk. - Z4 / Zdravověda a první pomoc
5.6.Praktická část maturitní zk. - Z4 / Sebeobrana
5.6.Školní přijímací zkouška (obor Záchranář) - 2. termín
8.6. Jednotná přijímací zkouška
9.6.-12.6.Ústní část maturitních zkoušek - 4.P, MN4
15.6.-18.6.Ústní část maturitních zkoušek - Z4
15.6.Závěrečná zkouška třídy 3.AR - ústní část
15.6.Závěrečná zkouška třídy 3.TSC - ústní část
15.6.Písemná část závěrečných zkoušek pro třídu 3.E
15.6.Slavnostní předání maturitního vysvědčení na radnici - třída MN4 (10:00-10:30)
16.6.-19.6.Ústní část maturitních zkoušek - 2.N
16.6.Závěrečná zkouška třídy 3.TR - ústní část
16.6.-18.6.Závěrečná zkouška třídy 3.E - praktická část
19.6.Závěrečná zkouška třídy 3.E - ústní část
19.6.Slavnostní předání maturitního vysvědčení na radnici - třídy 3.TR, 3.TSC a 3.AR (9:30-11:00)
22.6.Slavnostní předání maturitního vysvědčení na radnici - třídy Z4, 4.P a 3.E (9:30-10:45)
25.6.Pedagogická rada za 2. pol.
26.6.Slavnostní předání maturitního vysvědčení na radnici - třída 2N (10:30-11:00)
30.6.Vydání vysvědčení za 2. pololetí